Turtips

For dere som skal ferdes i Lofotfjellene er det viktig å være godt skodd. Godt skotøy og klær er et must. Mange «uerfarne» vandrere har blitt overrasket av det Lofotske været som kan skifte fort. En god tursekk med mat og drikke, samt ekstra skiftetøy/varmt tøy kan være lurt å ta med seg. På vinteren er det også viktig å ta med gode brodder.

Ferdes dere i ukjent terreng er det lurt å ta med kart eller laste ned appen UT.NO. Jeg bruker ofte appen, men minuset er at det ikke alltid er like god mobildekning overalt og da sliter man med å få opp kart og turbeskrivelser.

Jeg kan også anbefale bøkene: På tur i Lofoten
og denne av Kristin Folsland Olsen:

varsom.no

Varsom er en kilde som varsler naturfarer i Norge, slik som snøskred, flom- og jordskred. Den kan lastes ned som en egen app.

regObs

Regobs er en registreringssiden for naturfarerelatert observasjoner. Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre andre vurderinger. Her blir vann, snø, is og jord registrert samtidig som man kan få oppdaterte kart over området man skal ferdes i. Fin og nyttig app som er lett å bruke.


Friluftsloven  
Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Les mer om Loven om friluftslivet på Lovdata.no

Se Lofotvettreglene her: