UT.no, DNT og ferdsel i den norske natur

Herlig sollys over Lofoten i et vinterkledd landskap. 

Sola skinner og om noen få måneder er det vår og sommer igjen. Selv om minusgradene krymper stadig nedover og et hvitt teppe ligger over moder jord, er kanskje noen i gang med planleggingen av sommerferien 2018. Norge opplever en enorm økning av turister for tiden, både fra inn- og utland. De fleste søker etter vill, vakre og trolsk natur, skape opplevelser, gode minner og fine fotoobjekter.

For dere som har tenkt dere på tur i Norges langstrakte land, har Den Norske Turistforeningen (DNT) en app og en nettside som heter UT.no. Appen kan lastes ned som mobilapp både på Android og iOS. Her kan dere finne over 7000 turforslag, over 1100 DNT hytter og overnattingssteder over hele landet. I tillegg kan man søke i over 900 000 steder, og få opp turforslag i nærheten der du befinner deg.

       

Appen har også et søkbart kart som jeg syntes er veldig nyttig. Her kan jeg i forkant studere kartet og terrenget før jeg går.  Kartet bruker jeg også hvis jeg lurer på om jeg er på rett kurs når jeg går nye fjellturer. Turrutene er ofte stiplet inn på kartet. Man får opp en blå prikk i kartet som indikerer hvor du er, slik kan man peile seg inn å finne veien fram til målet. Et lite NB, appen fungerer kun der det er mobildekning, det må man ta høyde for. Mobilnettet er godt utbygd i Norge, men rekker ikke til alle steder. Er man ikke kjent i området, kan det være lurt å ty til det gode gammeldagse kart og kompass. DNT har en nettside som heter det samme som appen, og alt du finner på appen finner du også her. Turene kan lastes ned og skrives ut.

Den blå prikken indikerer hvor man er i terrenget og de stiplete linjene viser turruter.

DNT har opplever stort oppsving av turister som bruker hyttene og overnattingstedene sine. Skal du bruke overnattingstilbudet de har å tilby, er det lurt å gå inn på DNT nettside for å finne ut mer om hvordan du kan benytte deg av disse. DNTs overnattingstilbud er unike. De er ikke gratis, men man betaler kun en liten sum per døgn i overnatting. DNT liker å ha besøk av mennesker som verdsetter hyttene og overnattingsstedene med respekt og omhu. Det er viktig at alle brukerne følger reglene og ikke misbruker tilbudet. Ofte er disse drevet av frivillige medlemmer som bruker sin fritid til å holde oppsyn og vedlikehold med dem. Hyttene ligger i enestående natur rundt omkring i hele Norges land.

I Norge har vi noe som heter Allemannsretten, den gir rett til ferdsel og opphold i den norske naturen, samt høste av den. Dette uavhengig hvem grunneier er. Men ferdselen og oppholdet må skje innenfor rimelighetens grense, og på en slik måte at man ikke er til ulempe for grunneier og andre som er på tur. Selv om man kan gå og oppholde seg i utmarken, skal man alltid ta seg fram med aktsomhet og forsiktighet, og ta vare på naturen der man ferdes.

Har du tenkt å campe i utmark er det viktig å huske:

• å ta hensyn til ferdsels- og teltregler i frilufts- og naturvernområde med tanke på slitasje og sårbare områder for dyr og planter
• bruke allerede etablerte raste- og teltplasser
• å legge teltplassen slik at du ikke forstyrrer dyre- og fugleliv særlig i yngle- og hekketiden
• å ikke lage varige spor i vegetasjonen eller terrenget
• å respektere andre brukeres behov for avstand til nabotelt og å ha det stille rundt seg
• å benytte etablerte bålplasser og være ekstra forsiktig med bruk av ild
• å ikke forstyrre husdyr på beite
• å respektere nærings- og brukerinteresser

I Lofoten har vi opplevd en stor økning av villmarkscampere. Ikke alle respekterer allemannsretten, noe som er svært trist. Kommunene her har allerede sett på tiltak for å håndheve loven ved misbruk av allemannsretten. Det er slett ikke ok å campe overalt, man må vise skjønn og bruke hodet. Ta med søplet og gjør ikke ditt fornøden overalt. Tenk, det er alltid noen andre som kommer etter deg. Ta vare på naturen. Vær aktsom og forsiktig der du ferdes.

God planlegging og god tur 😊

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *